Termékek Menü

Vásárlási feltételek

ÁSZF a DIGITAL FIRE Kft.-nél (versenyfelszerelés.hu / versenycucc.hu) mint üzemeltető.

A Digital Fire Kft. által üzemeltetett webáruházban Magyarországon forgalomba hozott termékeket értékesít kizárólag elektronikus úton, az interneten keresztül, a versenyfelszereles.hu illetve a versenycucc.hu weboldalon.

A Digital Fire Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

név: DIGITAL FIRE KFT.

székhely: 2220 Vecsés, Wass Albert u.15 A/2

adószám: 14732279-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-126160

bankszámlaszám: 10300002-10682784-49020016

I. Vásárló

Vásárló aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. Szerződő felek

A www.versenyfelszereles.hu vagy www.versenycucc.hu webcímen történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a Digital Fire Kft.mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri jelen szerződésben foglaltakat.

III. Vásárlás

A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja bejelentkezés után. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.

IV. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek részletek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Amennyiben a vásárló a webes katalógusban nem található terméket szeretne vásárolni, akkor egyedi rendelés, szerződés alapján az eladó vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a vásárló részére.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.

V. Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés vagy a regisztráció opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

Ezt követően a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során az eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat sms / email útján közölni vásárlóval.

VI. Szállítás

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben / sms-ben / telefonon közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden esetben e-mailben / sms-ben / telefonon közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

a vásárló a megrendelt terméket előzetes egyeztetést követően személyesen átveheti az eladó 1239 Budapest, XXIII kerület Ócsai út. 1-3 szám alatti raktárában.futárszolgálattal, amely Budapestre következő-, vidékre pedig 2 munkanapon belül szállít a feladást követően. A szállítás árai, pontos határideje, és annak menete szállítási információk oldalon található.

A vásárló köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy az eladóval, és a küldeményt az eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

VII. Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

A termék személyes átvétele esetén a vásárló a vételárat készpénzben köteles kiegyenlíteni a termék átvételekor számla ellenében.Futárszolgálattal történő szállítás esetén a vásárló a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor számla ellenében. A termék átvételét megelőző banki átutalással. (ez egy normál banki átutalás, az eladó által e-mailben megküldött bekérő alapján). Ebben az esetben a termék a vásárló részére való fenntartása, és annak kiszállítása csak azt követően valósulhat meg, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy a termék vételára maradéktalanul kerüljön jóváírásra bankszámlánkon

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

A számlázási adatokat a rendelés teljesítését követően, a számla kiállítása után nem tudjuk módosítani. Kérjük, minden esetben bizonyosodjon meg, hogy a rendelés visszaigazolásában szereplő adatok megfelelőek-e a számla kiállításához. Amennyiben a visszaigazolt adatokon változtatni szeretne, kérjük, ezt tegye meg a weboldalunkon.

VIII. Elállás joga

A vásárló a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül, díjmentesen elállhat. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles az eladónak bejelenteni. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül a termék vételárát visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára.

A vásárló vásárlástól való elállása esetén viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén az esetleges használat következtében keletkezett értékvesztést eladó a vásárlóra hárítja.

A vásárló a terméket az eladó 1239 Budapest, XXIII. kerület Ócsai u. 1-3 szám alatt található raktárába köteles visszajuttatni.

Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor az eladó annak átvételét visszautasíthatja, vagy a használat következtében keletkezett értékvesztést a vásárlóra hárítja.

IX. Jótállás, szavatosság

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a jótállás és a garancia kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli. Az igény érvényesítéshez szükséges a számla, és esetlegesen a jótállási jegy. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Az igény közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatokban érvényesítendő. A forgalmazó a vásárló igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálat szakvéleménye alapján teljesíti.

A jótállás teljes ideje alatt, akár gyártói, akár saját garanciáról van szó, az eladónak kell bebizonyítani és utánajárni, hogy a hibát okozó termékhiba mikor és hogyan keletkezett.

Szavatosságnál viszont a bizonyítási kötelezettség a teljesítést követő első 6 hónapban az eladót, utána pedig a fogyasztót terheli.

A jótállási és szavatossági időszak kezdete: a termék átvételétől kezdődik.

Szavatosság esetén az eladót terheli a bizonyítási kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a vásárláskor nem volt hibás a termék, és a hibát esetlegesen az áru nem rendeltetésszerű használata okozta. A vásárló kifogásáról az eladó jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyen rögzítenie kell a vásárlás tényét, illetve a kifogás azonosításához szükséges adatokat, továbbá amennyiben a kifogást a vásárló igényétől eltérően rendezi, ennek indokát is.

Szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye. A szavatosság első 6 hónapjában illetve a garancia teljes ideje alatt az eladó köteles az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget viselni – így a szakvélemény beszerzési költségét is.

6 hónap után a bizonyítási kényszer megfordul és a továbbiakban a vásárlónak kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie közvetlenül fordulva a Fogyasztóvédelemhez.

Ez esetben a vizsgálat költségeit a vásárlónak kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági vagy garanciális igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül – az eladó köteles visszatéríteni, de a visszatérítési kötelezettséget az nem állapíthatja meg, csak a bíróság.

Jótállási (garanciális) idő: 2 évminden termékre

Személyes átvétel esetén: a számlát és a garanciajegyet átadjuk Önnek a helyszínen.

Házhozszállítás esetén: a csomag az érvényes garanciajegyet és a számlát tartalmazza.

A jótállás teljes időtartama alatt - csakúgy, mint a szavatosság első 6 hónapjában - a bizonyítás kötelezettsége az eladót terheli.

A vásárlónak jogában áll írásban panaszt benyújtani.

Ha az áru garanciális javításon esik át a jótállási idő az adott részre újra indul.

X. Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

XI. Adatvédelem

Az eladó a hatályos Infotv.-nek megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Az adatkezelési folyamat az adatvédelmi biztoshoz bejelentésre került.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink megrendelés során feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Az eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje. A vásárló jogosult tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Eladó a vásárló adatait zárt rendszerében legalább 6 évig, vagy a törlés kéréséig tárolja.

XII. Egyéb rendelkezések

Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani.
A változtatások a webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.